Parro: de communicatie-app tussen ouders en school

Een juiste, gedegen en accurate communicatie met voor onze ouders is erg belangrijk.

Een juiste, gedegen en accurate communicatie met onze ouders is erg belangrijk. Daarom gebruiken we diverse middelen om onze informatie te verspreiden: onze Facebookpagina (openbaar) voor korte en snelle verslagen en aankondigingen van activiteiten, de website voor zowel nieuwe als bestaande ouders met nieuws en veel info en de maandelijkse nieuwsbrief voor ouders. Daar komt nu een nieuwe communicatie app bij...

We kregen van een aantal ouders de vraag of we niet op een andere manier ouders konden informeren over aanstaanden groepsactiviteiten.  De info die tot nu toe via mail gaat was op de mobiel zo lastig te openen en te lezen. We hebben geprobeerd hiervoor een oplossing te bedenken.
Vanaf half mei 2018 willen wij op groepsniveau gaan communiceren middels de "Parro-app".  We starten in groep 1&2 met een pilot die tot aan de zomervakantie loopt. Dankzij de slimme koppeling met ons administratiesysteem "ParnasSys" hebben de leerkrachten in twee minuten alle ouders van hun groep uitgenodigd.
Wij kunnen:

  • ...foto's en bijzondere groepsmomenten delen met ouders en u zo betrekken in de wondere wereld van uw kind op school.
  • ...u als ouders snel en veilig met één-op-één berichten of door middel van een mededeling aan de groep bereiken.
  • ...op een snelle manier auto's regelen voor excursies, voorstellingen of andere activiteiten.
  • ...op termijn kunnen we ook de contactmomenten inplannen door gebruikmaking van deze app.
Het zoeken naar telefoonnummers en/ of e-mailadressen is verleden tijd.
Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld en voldoet aan de laatste privacyregels.