Dalton

Wij werken vanuit de 5 kernwaarden van het daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie.

Zelfstandigheid
'Je hoeft niet alles met de klas te doen'
Om kinderen zelfstandig te laten worden, werken we met een weektaak. De leerkracht stelt voor iedere leerling een weektaak samen. Stap voor stap leren de kinderen taken, zoals taal en rekenen, uit de weektaak in te plannen. Aan sommige taken werken ze klassikaal, aan andere individueel of samen met een klasgenoot. Onze leerkrachten begeleiden de leerlingen en dagen ze uit bij de uitvoering van hun taak. Bij ons op school geldt: wat je zelf kunt doen, doe je zelf.

Verantwoordelijkheid
'Je krijgt verantwoordelijkheid en daar moet je goed mee omgaan'
Wij geven kinderen verantwoordelijkheid en vrijheid. Dit betekent niet dat alles mag. Juist door duidelijke regels af te spreken en na te leven ontstaat ruimte voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld om te kiezen waar je wilt werken; in de klas, een huisje op de gang of lekker in de hangstoel. Wie een keer onder schooltijd binnenloopt, zal verbaasd staan: op verschillende plekken in de school werken leerlingen in alle rust alleen of samen.

Samenwerken
'Samen gaat het vaak beter en sneller'
Een school is de maatschappij in het klein. Een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders samen leren en werken. Samenwerken moet je leren. Daarom werken de leerlingen steeds een periode samen met een ander kind uit de groep, een maatje (maatjessysteem). Zo leren ze hulp geven en hulp vragen, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en ontdekken ze de meerwaarde van samenwerken.

Effectiviteit
'Door de weektaak weet wat je moet doen'
Om ervoor te zorgen dat een leerproces resultaat oplevert, helpt het als je vooraf weet wat je gaat leren, wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt. Met de weektaak leren kinderen hierin stap voor stap inzicht te krijgen. Het plannen en organiseren van werk zijn vaardigheden die onze leerlingen goed van pas komen in het voortgezet onderwijs.

Reflectie
'Leren door terug te kijken'
Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze school belangrijk. Tijdens groeps- of kindgesprekken kan er bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Er wordt van werkervaring geleerd. Niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten leren van en met elkaar. Daarom maken wij regelmatig tijd vrij om het onderwijs, de praktijk en ons eigen handelen te evalueren.