Stichting OPOHvT

De stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO HvT) is het bevoegd gezag van de 9 openbare scholen in de diverse kernen en buurtschappen van de gemeente Hof van Twente.

Goor: Ods 't Gijmink (Dalton) en Obs De Boomhut
Markelo: Obs Brookschole, Ods Elserike (Dalton), Obs Stokkum en Obs De Zwaluw
Diepenheim: Obs Stedeke
Ambt Delden: Obs Azelo en Obs Wiene
De dagelijkse leiding van de stichting (opgericht op 1 januari 2008) is in handen van het bestuur/centrale directie. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.
Het bestuur wordt gevormd door directeur-bestuurder Jasper Kok.

De leden van de Raad van Toezicht zijn Henk Jan Muller, Martha Hevink, Wendela Vrieze en Ynske Draisma (voorzitter).
Het bestuur/centrale directie, de Raad van Toezicht en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau bestaande uit Astrid Baartman, Ymke Overbeek en Mariska Oltwater.

Bezoekadres:                                                      Postadres:
Bunschotenstraat 14                                         Postbus 220
7471 CZ Goor                                                      7470 AE Goor
0547 - 276638
info@opohvt.nl
www.opohvt.nl