Excelleren in talent

Veel basisscholen in Nederland hebben hun mond vol van "talentontwikkeling". Veelal blijft het echter bij het aanbieden van een breed scala aan vaardigheden en deelvaardigheden, zonder hieraan al te veel eisen te stellen. Ook bij ons was dat het geval.
Het handvaardigheidscircuit bijvoorbeeld was en is erg geliefd bij de leerlingen, maar biedt behalve een breed aanbod aan activiteiten vaak geen doorgaande lijn en mist keuzevrijheid. Wij willen dit anders gaan aanpakken. Kinderen met een speciaal talent of specifieke passie, kunnen op het gebied van dat talent juist veel meer aan en zouden, onder begeleiding van een vakspecialist, veel meer de diepte in moeten kunnen gaan.  

In de eerste opzet van het plan hebben we ervoor gezorgd dat kinderen vanaf groep 3 t/m groep 6 ontdekken welk talent ze bezitten. Ze krijgen een aanbod van vaardigheden verdeeld in 7 domeinen zoals Natuur & voeding, Wetenschap & Techniek, Ambachten, Kunst & Cultuur… noem maar op. In groep 7 kiezen ze voor twee domeinen waarin ze zich gaan verdiepen om uiteindelijk in groep 8 te excelleren in één domein (master) d.m.v. het volbrengen van een meesterstuk.

"Excelleren in talent" in de praktijk... 
 • We hebben 7 domeinen beschreven met bij elk domein minimaal twee subdomeinen. Deze domeinen omvatten een breed scala aan deelvaardigheden waarop leerlingen naast de kernvakken als rekenen, taal en lezen kunnen uitblinken.
De domeinen zijn:
 • Domeinen: Subdomeinen:
  • Taal
  • Verhalen
  • Gedichten
  • Vreemde talen
  • Journalistiek
  • Kunst & cultuur
  • Tekenen
  • Schilderen
  • Fotografie
  • Film
  • Expressie
  • Drama/ regie
  • Muziek
  • Dans
  • Techniek & Wetenschap
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Techniek
  • Astronomie
  • Ambachten
  • Hout
  • Metaal
  • Beeldhouwen
  • Handwerktechnieken
  • Communicatie & ICT
  • Programmeren
  • (Social) Media
  • Office 365
  • Presenteren
  • Natuur & voeding
  • Koken
  • Voeding
  • Biologie
   
 • De domeinen worden voor de eerste keer aangeboden in de groepen 3 & 4. Elke leerling maakt op die manier kennis met alle domeinen. In groep 3 alle domeinen en groep 4 alle domeinen
 • De domeinen komen voor de tweede keer langs in de groep 5 & 6. In elk trimester één domein, maar met andere subdomeinen waarbij wat dieper op de stof wordt ingegaan.
 • Vanaf groep 7 kiezen de leerlingen voor één of twee specialisaties om daar uiteindelijk in groep 8 hun "master" in te behalen. Ze krijgen de nodige specifieke vaardigheden aangeboden. Vaardigheden die nodig zijn om hun eindopdracht te kunnen doen in 1 subdomein met uiteraard een bijbehorend certificaat.