Internationalisering

Internationaliseringsbeleid OPOHvT

Het is belangrijk dat internationalisering een integraal onderdeel wordt van het onderwijs en daarmee van het curriculum. Het is geen extra activiteit; internationalisering dient de mindset te zijn van leerkrachten en directeuren die werkzaam zijn binnen de scholen van OPO Hof van Twente. Bijvoorbeeld bij het organiseren van een project, het geven van lessen of het aanschaffen van materialen dient internationalisering altijd in je achterhoofd te zitten. Op die manier wordt het automatisch onderdeel van je organisatie, opent het een wereld van mogelijkheden en verbreedt het het perspectief van kinderen, hun ouders en leerkrachten.
OPO Hof van Twente is een bestuur dat haar internationaliseringsbeleid binnen haar negen scholen actief uitdraagt. Het feit dat alle scholen Engelse lesgeven vanaf 4 jaar dient als basis en enkele aangesloten kinderdagverblijven ondernemen al Engelse activiteiten met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Dit betekent dat het niveau Engels van de meeste kinderen op een bepaald moment op de lagere school relatief hoog wordt. Hierdoor ontstaat de behoefte om hun Engelse vaardigheden in de praktijk te brengen.

Het bestuur is er trots op innovatief te zijn, en is altijd op zoek naar nieuwe manieren van lesgeven. Dit heeft onder andere geresulteerd in een solide ICT-infrastructuur op elke school. Deze ICT-structuur biedt de technische voorwaarden die nodig zijn om het onderwijs op een meer geïndividualiseerde en misschien zelfs gepersonaliseerde manier te ontwikkelen en te verbeteren. Er lopen diverse pilots met bijvoorbeeld het integreren van wereldoriëntatievakken en internationalisering, maar ook met het individualiseren van het Engelse onderwijs.

OPO Hof van Twente heeft nu vier vakleerkrachten Engels, een internationaliseringscoördinator, één eTwinning-school, twee eTwinning-ambassadeurs, en één school die momenteel deelneemt aan een Erasmus+ KA2-project (iBUILD IT). Het bestuur wil alle scholen stimuleren om deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten, zowel met hun leerkrachten als met hun leerlingen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de leerlingen leren dat ze opgroeien in een context die breder is dan hun leefomgeving. De leerlingen zijn naast inwoner van hun stad of dorp, inwoner van Nederland, Europa en de wereld. Uiteindelijk is het belangrijkste dat elke leerling in de toekomst een plekje vindt in de wereld, waar hij of gelukkig is. Een tweede reden is dat de speerpunten van zowel scholen als bestuur, en de ontwikkelpunten van de leerkrachten, geïnspireerd, beïnvloed en verrijkt kunnen worden door het ondernemen van internationaliseringsactiviteiten.


Door middel van internationaliseringsactiviteiten wil OPO Hof van Twente het volgende bereiken:

1.            Het verbeteren van de digitale geletterdheid van kinderen en leerkrachten
Alle scholen van OPO maken gebruik van VR, coderen, robotica, en 3D-printen. Laptops en tablets zijn in hoog tempo beschikbaar voor alle leerlingen. De uitdaging ligt natuurlijk in de technische knowhow, maar dat niet alleen. Voor leerlingen is het belangrijk om zowel de mogelijkheden als de uitdagingen van de digitale wereld te leren kennen. Belangrijke thema's zijn kritisch denken, vrijheid van meningsuiting, empathie en respect. 

2.            Kennis en inspiratie opdoen over SEN (Special Educational Needs) en inclusiviteit
De scholen van OPO werken hard aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht je achtergrond of leer- en/of gedragsproblemen. Het huidige beleid genaamd "passend onderwijs" vormt een uitdaging voor de scholen en leerkrachten, omdat dit beleid ervoor zorgt dat meer kinderen met speciale leerbehoeften op een reguliere basisschool blijven. Leerkrachten kunnen veel leren van goede praktijken van scholen in andere landen, ook over hoe ze een uitdagende leeromgeving kunnen creëren voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

3.            Bewustmaking van diversiteit en Europees burgerschap.
Samenwerken met leerkrachten en kinderen uit andere landen maakt je bewust van het feit dat je een Europees burger bent, naast het feit dat je een burger bent van de plaats en het land waar je woont. Ervaren hoe het is om samen te werken met mensen met een andere culturele achtergrond opent een wereld van mogelijkheden en bevordert respect en wederzijds begrip.

4.            Verbetering van het Engels bij de leerkrachten en integratie van praktische toepassingen voor kinderen
De leerkrachten binnen OPO werken aan hun eigen Engelse didactische en pedagogische vaardigheden, want in elke klas wordt Engels onderwezen. Op verschillende scholen zijn teams momenteel bezig hun onderwijs meer gedifferentieerd vorm te geven en te experimenteren met manieren om het onderwijs meer te personaliseren, vooral met Engels. Voor kinderen dient een praktische toepassing van hun Engelse vaardigheden, zoals een uitwisseling of een project met kinderen uit andere landen, als motivatie en inspiratie om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

5.            Inspiratie opdoen uit goede praktijkvoorbeelden
Alle scholen van OPO geven tijd en gelegenheid aan kinderen om hun interesses te verkennen en hun talenten te ontwikkelen. De organisatie hiervan vormt een uitdaging. Goede praktijken van andere scholen in Europa kunnen als inspiratie dienen om dit streven nog verder te ontwikkelen. 
Het bestuur zal blijven zoeken naar en investeren in mogelijkheden om internationalisering structureel te integreren binnen haar scholen in nauwe samenwerking met de scholen. Internationalisering is een absolute noodzaak om goed onderwijs te geven, kinderen te inspireren en voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen.