Dalton Kindcentrum Elserike

De weg naar het eerste Daltonkindcentrum in de regio...

De laatste jaren is de samenwerking tussen Kinderopvang de Beestenboel en Daltonschool Elserike steeds intensiever geworden. Het aantal gezamenlijke speelmomenten op zowel de Beestenboel als de school werden uitgebreid en ook vieren we het Sinterklaasfeest de laatste jaren al vaak samen. Een logische volgende stap zou zijn dat we ook op onderwijskundig vlak de zaken meer zouden gaan stroomlijnen.
Gemeente Hof van Twente stimuleert de laatste jaren dergelijke samenwerkingen tussen basisscholen en instellingen voor kinderopvang en is een groot voorstander van het oprichten van zogenaamde Integrale Kindcentra. Een Integraal Kindcentrum (IKC) is dus een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. 

Een IKC is normaliter een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.   

Wat is een Daltonkindcentrum? 
Aan het begin van dit kalenderjaar hebben Nicole ten Berge (de Beestenboel) en Bertjan ten Donkelaar (Elserike) meerdere gesprekken gehad om te kijken of ook onderwijsinhoudelijk een gemene deler gevonden zou kunnen worden. Doel was dat we zouden toewerken naar één doorgaande lijn op meerdere gebieden. Al snel werd duidelijk dat we in "Dalton" een bruikbare kapstok hadden om organisatorisch en onderwijsinhoudelijk alles aan op te hangen.  
We zijn in het september van 2017 op bezoek geweest bij Daltonkindcentrum de Markesteen in Zwolle om te kijken hoe zo'n kindcentrum er in de praktijk uit zou zien en wat de bevindingen van zowel de kinderopvang als de basisschool zouden zijn. Samen met een vertegenwoordiger van de gemeente, Stichting OPOHvT, twee vertegenwoordigers van Elserike en twee van de Beestenboel hebben we ons rond laten leiden en hebben we vragen kunnen stellen. We zagen gelijk de paralellen met onze situatie en ook de kansen die dat voor ons zou bieden. 

De stap naar een "DKC Elserike" zou er wel één zijn met voor beide teams vrij ingrijpende veranderingen. Hoewel school en kinderopvang op juridisch en financieel vlak natuurlijk wel gescheiden blijven, creëer je in de praktijk een situatie waarin je in principe van twee teams één team maakt, je op directie- en onderwijsinhoudelijk niveau intensief samenwerkt en je kinderen al vanaf een heel jonge leeftijd kent, ziet en de zorg kunt bieden die ze nodig hebben.
 
6 maanden 
In de periode tussen het bezoek aan de Markesteen en nu ligt ongeveer een half jaar. In dat halve jaar zijn er enorm veel stappen gezet:
• We hebben samen een uitgebreid maar praktisch werkplan geschreven, waarin we schetsen hoe we de samenwerking in het eerste Daltonkindcentrum in deze regio vorm willen geven.
• Onze plannen zijn besproken in de OR van de Beestenboel, de MR van de school en uiteraard in beide teams. Gelukkig hebben we van beide kanten groen licht gekregen om het door te zetten en de plannen te concretiseren.
• Er zijn plannen gemaakt rondom de benodigde nascholing van alle pedagogisch medewerkers. Om uiteindelijk de titel "Daltonkindcentrum" te mogen dragen, heeft elke medewerker een Daltoncertificaat nodig.
• Er is in maart een eerste gezamenlijke kennismakingsavond georganiseerd tussen beide teams. Als het kindcentrum een feit wordt, zullen we als één team functioneren. Een stukje teambuilding is in deze dan ook van belang.
• Uiteindelijke en gezamenlijke wens is dat er een deel bij de school wordt aangebouwd waar de peuters en de BSO in kunnen worden opgevangen. Hiervoor zijn al eerste schetsen gemaakt. 

Ideale wereld 
De meest ideale situatie zou voor zowel de kinderen, de Beestenboel als Elserike zijn, wanneer we bij de school een extra lokaal zouden kunnen aanbouwen. De kinderen van 2 tot 4 jaar (peuterspeelzaal) zullen dan in dat lokaal les kunnen krijgen. De BSO zou ook van dezelfde ruimte gebruik kunnen maken. Deze extra vierkante meters met één ingang voor peuters en kleuters, zorgen naar buiten toe ook voor een sterkere uitstraling. Daarnaast is het natuurlijk zo dat t.a.v. de Dalton- en de sociale vaardigheden het beter zou zijn wanneer de doorgaande lijn ook echt zichtbaar is en dat de kinderen elkaar van jongs af aan al treffen op het schoolplein. 
We zijn daarom de laatste maanden een flinke lobby gestart bij de gemeente Hof van Twente om, net als bij vergelijkbare situaties in Diepenheim en Bentelo te zorgen voor een voorfinanciering om het extra lokaal te kunnen realiseren. Vorige week hebben we daarover ook al van gedachten gewisseld met o.a. wethouder Pieter van Zwanenburg, Gerda te Brinkhoff en Robert Geerdink van de Stichting OPOHvT. Grote nadeel op dit moment is dat er een raadsbesluit nodig is om de middelen beschikbaar te stellen en dat er over ruim een maand gemeenteraadsverkiezingen op stapel staan. Voordat er een nieuwe raad geïnstalleerd is en de overdracht heeft plaatsgevonden, zijn we al een heel aantal maanden verder. Ondanks deze in onze ogen hinderlijke vertraging (we waren zo lekker op stoom), wordt er ook nog gekeken naar andere manier van voorfinancieren. De plannen worden zeker niet in de ijskast gezet! 

Het uiteindelijk doel is dus dat er tegen de school aan een nieuw lokaal gebouwd wordt. In deze situatie zouden de peuters de huidige locatie bij de Beestenboel verruilen voor een nieuw te bouwen lokaal bij Elserike. De kinderopvang van 0-2 jaar zal gewoon op de huidige locatie blijven. 
Het ontwikkelen van een doorgaande lijn kan ondanks het feit dat het gebouw er nog niet staat gewoon doorgaan en dat zijn we ook van plan. We zullen u als ouders de komende tijd uiteraard op de hoogte houden van deze spannende ontwikkelingen.