Domein Wetenschap & Techniek in volle gang

11-02-2019
Sinds een week of twee zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 bezig met een nieuw domein in onze "Elserike Academy", de nieuwe naam van ons project voor talentontwikkeling van groep 3 t/m 8. Deze 10 weken werken we aan "Wetenschap & Techniek".
Dit domein kent 4 subdomeinen of thema's: astronomie, scheikunde, natuurkunde en techniek. De eerste lessen over ons zonnestelsel, seizoenen, maansverduistering etc. zijn de revue al gepasseerd Ook hebben de groepen 5 t/m 8 al miniraketten gelanceerd met behulp van een reactie tussen azijn en bakpoeder.

Docent Scheikunde & natuurkunde
Dinsdag was er een heuse docent van de Waerdenborch op school om de schei- en natuurkundelesjes op zich te nemen. Wim Hietbrink, de man van juf Joke, was heel enthousiast over het idee en bood spontaan zijn hulp aan. Hij is afgelopen week aan de slag gegaan met de eigenschappen van vloeistoffen. De komende week komt hij weer en gaat dan met geluid aan de slag.
Tot slot komen binnen het thema techniek de onderwerpen hefbomen & katrollen, magnetisme en elektriciteit aan de orde.

Portfolio
Aan het eind van elk domein vullen de leerlingen individueel een zelfevaluatie in over de behandelde thema's. Ze geven in hun portfolio aan hoeverre ze het domein leuk vonden en schatten in of ze talent hebben voor het domein. De leerkracht doet hetzelfde. Zo gaat de huidige groep 6 aan het eind van het schooljaar bepalen in welke twee domeinen ze zich in het nieuwe schooljaar verder gaan specialiseren.