Ons Dalton Kindcentrum een stap dichterbij!

11-11-2018
De samenwerking tussen kinderopvang de Beestenboel en Openbare Daltonschool Elserike gaat op korte termijn een nieuwe fase in als het aan Bertjan ten Donkelaar en Nicole ten Berge ligt. Beiden hebben samen met hun teams de intentie om gezamenlijk het eerste Daltonkindcentrum in de regio op te gaan zetten.

De gemeente stimuleert deze samenwerkingen en is een groot voorstander van het oprichten van Integrale Kindcentra waar organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen worden samengevoegd.

In de afgelopen maanden zijn enorme stappen gezet op weg naar het opzetten van een gezamenlijk kindcentrum. Voor het ombouwen van de Daltonschool Elserike tot een kindcentrum is ongeveer 300.000 euro benodigd om onder meer een extra lokaal te bouwen. Dit extra lokaal zou ruimte bieden aan de peuters die momenteel bij de Beestenboel zijn ondergebracht. Aan de gemeente is gevraagd om middelen beschikbaar te stellen voor de verbouw. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het vertrekken van een financiering tot maximaal 300.000 euro, waarvan twee derde afkomstig is uit een in 2017 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld krediet voor een aantal scholen. De gemeenteraad zal gevraagd worden om een extra krediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen om de benodigde investeringen voor te financieren.